Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2020ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euroak
1 Zuzeneko zergak 147.500,00€
2 Zeharkako zergak 10.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 66.000,00€
4 Transferentzia arruntak 494.300,00€
5 Ondare sarrerak 10.000,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 37.200,00€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  Guztira 765.000,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euroak
1 Pertsonal gastuak 237.950,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 223.300,00€
3 Finantza gastuak 0,00€
4 Transferentzia arruntak 124.000,00€
5 Inbertsio errealak 136.750,00€
6 Kapital transferentziak 16.000,00€
7 Finantza aktiboak 0€
8 Finantza pasiboak 27.000,00€
  Guztira 765.000,00€