Udalarekin harremanetan

Contacta con el ayuntamiento

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES:

  • Severo M. Agirretxe Arruti- Alcalde
  • Maria Etxeberria Urretabizkaia - Secretaria-Interventora
  • Amaia Zabala Otegi - Auxiliar Administrativa
  • Xabier Rezabal (Arquitecto Municipal)
  • Elena Rikondo - Gizarte-zerbitzuak (Asistenta Social (Mancomunidad de Saiaz))

JUZGADO DE PAZ:

  • Jone Irulegi Amenabar - Juez de Paz
  • Maria Etxeberria Urretabizkaia - Secretaria

Contacta con nosotros:

Oficinas: 943 812989
email: udala@errezil.eus / idazkaritza@errezil.eus / hirigintza@errezil.eus

Saiaz email: saiaz@saiaz.eus

Horario de oficina: de lunes a viernes de 09:00 a 15:00