Web edukia bistaratu

Aurrekontuak

2019ko aurrekontua

Aurrekontuak eta beraietan jarraitutako irizpideak laburki azaltzen diren testua.

 

Sarrerak

Kapitulua Izena Euro
1 Zuzeneko zergak 147.500,00€
2 Zeharkako zergak 20.000,00€
3 Tasak eta bestelako sarrerak 64.000,00€
4 Transferentzia arruntak 473.900,00€
5 Ondare sarrerak 10.000,00€
6 Inbersio errealen besterenganaketa 0€
7 Kapital transferentziak 35.000,00€
8 Finantza aktiboak 0€
9 Pasibo finantzieroak 0€
  Guztira 750.400,00€

 

Gastuak

Kapitulua Izena Euro
1 Pertsonal gastuak 232.800,00€
2 Ondasun arrunten erosketa 189.800,00€
3 Finantza gastuak 1.000,00€
4 Transferentzia arruntak 109.600,00€
5 Inbertsio errealak 160.200,00€
6 Kapital transferentziak 16.000,00€
7 Finantza aktiboak 0€
8 Finantza pasiboak 41.000,00€
  Guztira 750.400,00€